Arloesedd Anadlol Cymru white logo

Gwella Arloesedd yr Ysgyfaint

“Cyd-greu i arloesi”

900
Cyfanswm nifer yr apwyntiadau Uned Anadlol Symudol sy'n cael eu cynnig hyd yma

Mae clefyd anadlol yn cynnwys ystod eang ac amrywiol o gyflyrau y gellir eu gwella ar y cyfan yn cynnwys clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), asthma, bronciectasis, ffeibrosis systig a chanser yr ysgyfaint.

Mae sawl cyflwr arall yn achsoi clefyd rhwystrol yr ysgyfaint: Clefyd Interstitaidd yr Ysgyfaint (yn cynnwys ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint a sarcoidosis), gordewdra, yn ogystal a rhai clefydau niwrogyhyrol.

Nod Arloesedd Anadlol Cymru (RIW) yw:

  • Gwella a datblygu cynhyrchion, gwasanaethau neu driniaethau anadlol;
  • Chwilio am fewnwelediad byd go iawn drwy wyddoniaeth data uwch a pheirianneg ddigidol;
  • Ehangu ein gweithgareddau ymchwil ac arloesi