Pwy sy’n cydweithio gyda ni

I wella Arloesedd yr ysgyfaint trwy cyd greu i Arloesi.

gsk
Astra Zeneca
Boehringer Igelheim
Pfiser
Hub
Health and Care Research Wales
abpi
MediWales
Simbec
Bond
SMTL
Flexicare
Hybrisan
QuVium
Neem
Pocket Medic
Aberystwyth University
Swansea University
Cardiff University
Bangor University
Welsh Wound Innovation
Swansea Bay City Region
ARCH

Ecosystem Anadlol GIG

3.17 miliwn poblogaeth, 7 Bwrdd Iechyd a 16 ysbyty

 1. Glan Clwyd
 2. Ysbyty Gwynedd
 3. Wrexham Maelor
 4. Bronglais
 5. Withybush
 6. Glangwili
 7. Ysbyty Prince Philip
 8. Singleton
 9. Treforys
 10. Princess of Wales
 11. Ysbyty Prince Charles
 12. Royal Glamorgan
 13. Ysbyty Prifysgol Cymru
 14. Royal Gwent
 15. Nevill Hall
 16. Ysbyty Llandough
Health Board Map (as of 2021)
0
Meddygfeydd

dros 420 o Feddygfeydd Teulu ledled Cymru
*Data https://www.statista.com/

 

Cyllid

Rydyn ni’n ddiolchgar am gefnogaeth ariannol a dderbyniwyd gennym i gynyddu arloesedd anadlol yng Nghymru.

Welsh Government
Cyd-greu i arloesi
Diddordeb mewn dod i wybod mwy?

Cysylltwch a’n holi ni am Arloesedd Anadlol Cymru (RIW) a’r gwasanaethau y gallwn eu cynnig i chi.